Idea BusinessWell

Poprzez BusinessWell na nowo zdefiniowane zostaną pojęcia „inkubatora przedsiębiorczości” i „centrum biznesu”.


BusinessWell to miejsce, w którym pomożemy Tobie odnieść sukces, niezależnie od etapu rozwoju danego przedsiębiorstwa.


BusinessWell jest nowym miejscem na mapie przedsiębiorczości, w którym dzięki realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (projekt pn. „Inkubator skutecznego przedsiębiorcy”, numer projektu RPWP.01.03.02-30-0004/18, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020), lokalni przedsiębiorcy i osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą mogą uzyskać skrojone na miarę potrzeb wsparcie.

 

Nie byłoby tego miejsca, gdyby nie pomysłodawczyni i prezes Systemowej Szkoły Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – Dominika Flaczyk


Masz pomysł na biznes i boisz się wdrożyć go w życie?

A może wymaga on jeszcze doprecyzowania i przetestowania?


Inkubator przedsiębiorczości to przydatne „narzędzie” zarówno dla studentów, jak i osób, które dopiero wkraczają w świat przedsiębiorczości.

Dobrze trafiłeś/as!

Naszym celem jest być „podmiotem pierwszego wyboru” dla studentów i osób, które nie wiedzą jak rozpocząć czy jak efektywnie prowadzić działalność gospodarczą. Budujemy przewagę na kompleksowości oferty (all in one) i kadrze, która już osiągnęła swój mały sukces!

 

Dlaczego warto skorzystać z usług inkubatora (sensu stricte, czyli bez rejestracji działalności gospodarczej w urzędach można działać jako pion inkubatora, korzystając z jego osobowości prawnej)? Korzyści w poniższej tabeli

Zgłoś się do nas ze swoim pomysłem na biznes a my dokonamy jego rzetelnej oceny!

Inkubator przedsiębiorczości to pomoc przy rozwoju pomysłu na biznes lub już funkcjonującego biznesu oraz dostęp do platformy on-line. Wartością dodaną będzie kompleksowa opieka nad projektem, np. pomoc w znalezieniu dostawców surowców czy przedsiębiorstw informatycznych. W naszych działaniach będziemy podkreślać aspekt poufności i wzajemnego zaufania.

Oferujemy pakiety usług:

Basic

Advanced